2016-01-12

Vägen till engagemang och delaktighet – och vägen till öknen …

Mejl från hårt belastad men glad företagsledare vars ledningsgrupp jag har arbetat med under en tid:
Det har faktiskt blivit mycket bättre sedan vi strukturerade om och fick fram en tydligare framtidsvision så alla drar åt samma håll.

Frustrerad pluggande vän:
Jag ska göra en problemdiskussion om företags vision och hur svårt det är att kommunicera ut den så att alla medarbetare förstår och känner isg delaktiga iden...svårt!

Jo, det blir onekligen svårt om man börjar i den änden. Min erfarenhet är att när företagsledningen formulerar “företagets” vision och sedan trycker ut den till medarbetarna, då möts den av många gäspningar. För vem är “företaget” som har den där visionen?
Genom att börja i andra änden – att fråga oss själva och våra medarbetare vad som är viktigt för oss, inte bara som medarbetare utan som människor – hittar vi det som berör oss. Och när detta som berör oss också blir det som företaget står för, då uppstår engagemanget utan ansträngning.
Då blir framtidsvisionen tydlig och då vill alla dra åt samma håll – eftersom alla vill dit som visionen pekar.