2011-05-30

Chefen avgör om medarbetarna rekommenderar företaget

Jag träffade Eleonor på Elan IT (Manpower) i förra veckan. Hon berättade om det som Manpower har döpt till "Human Age" - efter brons-/ järn-/ m fl -åldrar där det handlade om att bemästra respektive material är "materialet" nu vi själva.

Eleonor presenterade en hel del resultat från undersökningar de gör kontinuerligt. En uppgift som stack ut ordentligt för mig är att förhållandet till närmaste chef är fullständigt avgörande för att vilja rekommendera andra att söka jobb på sin arbetsplats.

Över 80% svarade att med en bra relation till NÄRMASTE chef känns det rätt att rekommendera andra att söka sig till arbetsplatsen. Färre än 20% kunde tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra om inte relationen till NÄRMASTE chef fungerade bra.

Ledarskapsfrågan handlar alltså inte bara om högsta ledningen utan på ALLA nivåer i organisationen - för de organisationer som vill vara attraktiva och behöver rekrytera eller behålla folk.

2011-05-02

Leda utan facit och hierarkier

Var på ett riktigt bra föredrag av Erik Sellström om sociala media som varumärkesbyggare och marknadskanaler i fredags, i arrangemang av KROM (Kronobergs Marknadsförening). Även om rubriken handlade om sociala media såg jag ett antal ledarskapsutmaningar i det Erik tog upp:
  • Hur hanterar du ledarrollen när det inte finns något facit - när det inte handlar om investeringar enligt traditionella modeller utan om huvudsakligen experimentella satsningar? Vilka utmaningar ställs du inför vad gäller att våga tänka stort, ta risker, sticka ut hakan, stå för din passion (även i diskussion med styrelsen), o s v?
  • Hur hanterar du ledarrollen i expertorganisationer där du som högste chef faktiskt inte är den viktigaste personen i företaget, åtminstone inte i vad du tillför omsättningen?
I de "nya" näringarna ställs både ledare och personal inför ständiga utmaningar i att hitta nya förhållningssätt och arbetsformer. Många orkar inte, söker sig till tryggheten i mera traditionella näringar. De som väljer att stanna visar sig ofta vara de innovativa entreprenörerna som vågar ge sig in på okänd mark gång efter gång, och som förstår att ledarskap inte handlar om makt.