2006-04-28

TeliaSonera tvingas öppna ADSL

I de bredbandsupphandlingar jag har medverkat i, bl a Kalmar läns senaste upphandling, har Telias/TeliaSoneras/Skanovas villkor inte lämnat utrymme för konkurrensutsättning av själva internetjänsten. I och med att man beställer ADSL-bestyckning av telestationer från dem binder man sig till att endast Skanovas internettjänst får användas. Fullständig konkurrensbegränsning, med andra ord. Glädjande besked härom veckan var att företaget nu ålagts att öppna för s k bitstream-access, vilket innebär att ADSL-enheterna i telestationerna dirigerar abonnentrafiken till den operatör som abonnenten valt.

Därmed är telenätet säkrat för lång tid framöver som ett fullgott alternativ för bredbandsanslutning av både hushåll och småföretag.

Bredband i glesbygd

För en tid sedan genomförde Regionförbundet i Kalmar län en ny bredbandsupphandling. Vid utvärdering av anbuden blev jag anlitad för att gå igenom förslagen funktionellt, tekniskt och affärsmässigt.

För att åskådliggöra parametrarna, för- och nackdelar samt viktiga frågor valde jag att ställa samman mina slutsatser i en mindmap (tankekarta). Detta jobbar jag allt oftare med nu för tiden, både i brainstormsammanhang, vid planering, samt när jag behöver dokumentera komplexa sammanhang. Det fungerar också bra som projektstyrningsteknik.

På tiden...

Första gången jag tittade på bloggtekniken var för flera år sedan. Nu är tiden inne, denna blogg blir min kanal för att publicera både kunskap och reflektioner kring projekt, teknik, människor och utveckling. Välkommen att tycka till och kommentera!

Jag har placerat min blogg i Växjöbloggkartan.se!