2006-04-28

TeliaSonera tvingas öppna ADSL

I de bredbandsupphandlingar jag har medverkat i, bl a Kalmar läns senaste upphandling, har Telias/TeliaSoneras/Skanovas villkor inte lämnat utrymme för konkurrensutsättning av själva internetjänsten. I och med att man beställer ADSL-bestyckning av telestationer från dem binder man sig till att endast Skanovas internettjänst får användas. Fullständig konkurrensbegränsning, med andra ord. Glädjande besked härom veckan var att företaget nu ålagts att öppna för s k bitstream-access, vilket innebär att ADSL-enheterna i telestationerna dirigerar abonnentrafiken till den operatör som abonnenten valt.

Därmed är telenätet säkrat för lång tid framöver som ett fullgott alternativ för bredbandsanslutning av både hushåll och småföretag.

Inga kommentarer: