2011-04-21

Vad betyder Lönande Ledarskap?

JAG HAR NU ARBETAT med ledarskaputveckling i ett antal år. Det som slår mig är hur många människor i ledande befattning som inte orkar, vill eller vågar se sin egen roll och betydelse för verksamheten och organisationen, oavsett om det går bra eller dåligt. Tekniska strategier och omorganisationer vinner alldeles för ofta över ledarskaputveckling och ökad medvetenhet.
Så hur åstadkommer vi på bästa sätt en god utveckling i organisationen? Vad gör vi när strategierna och omorganisationerna inte funkar?
LL-logo Det är då och där ett lönande ledarskap till sist blir viktigt att titta närmare på - om inte förr!
Ett lönande ledarskap är ett ledarskap som bygger på en tydlig insikt om vilka aspekter av ledarskapet som har direkt och avgörande betydelse för kostnader, intäkter, trivsel, kvalitet eller andra faktorer som i sin tur har en avgörande inverkan på bokslutet. Insikten används sedan för att medvetet utveckla dessa aspekter av ledarskapet så att de ger maximal positiv effekt på verksamhet, medarbetare, kunder m fl.
Vad betyder lönande ledarskap för dig?
PS
Lönande Ledarskap har en egen Facebook-sida. 
Klicka här för att besöka den!
DS

Inga kommentarer: