2011-06-16

Vad skiljer ditt företag från morgondagens Google?

Vad skiljer ditt företag från morgondagens Google? Den frågan behöver förr eller senare varje företagsledare i spjutspetsföretag ställa sig!

Växjöregionen är Sveriges fjärde tillväxtområde, efter Stockholm,
Göteborg och Malmö. IT-sektorn med sina närmare 500 företag är en viktig faktor för denna tillväxt. Kampen om de kompetenta och attraktiva medarbetarna hårdnar och utmaningarna i att leda i en bransch som oftast saknar facit blir ständigt större.

Nu erbjuder IEC (Information Engineering Centre, ett Network of Excellence vid Linnéuniversitetet) sina medlemsföretag att delta i ledarskapsprogrammet "Lönande Ledarskap för IT-sektorn". Avsikten är entydig: Det handlar om att stärka företagens attraktivitet, konkurrensförmåga och lönsamhet. Friska företag förutsätter ett friskt ledarskap. Och utmaningarna är många - attrahera och behålla de bästa talangerna, dra full nytta av personalens kreativitet och förmågor, fatta bra och begripliga beslut utan facit, våga både satsa och bromsa, för att nämna några.

Så varför Lönande Ledarskap? Därför att om vi inte sätter siffror på utvecklingen förblir det en oprioriterad fråga för de allra flesta företagsledningar. Otaliga gånger har jag suttit med ledare
och ledningsgrupper som slitit med omsättning, vinstmarginal och andra synliga verksamhetsmått. Men när vi har suttit en stund och resonerat kring andra faktorer som inte fungerar så bra, och faktiskt tagit oss tid att sätt mått och pengar på dem, för att sedan reflektera kring ledarskapets betydelse för dessa faktorer - då blir det oftast uppenbart att omsättning och vinstmarginal kanske inte är de lägst hängande frukterna på vägen mot ett starkt företag.

Hur ser det ut i ditt företag vad gäller t ex personalomsättning, trivsel, varumärkesidentitet, innovation, kvalitet eller NKI? Hur mäter du, vad kostar varje enhet, hur stort är gapet mellan hur det är och hur det borde vara, och hur påverkas detta av ledarskapet?

Min absoluta övertygelse, baserat på 20 års företagande i IT-branschen följt av ett antal år med fokus på ledarskaps- och förändringsfrågor, är att det är kombinationen av hårda siffror och mjuka värden som skapar de mest uthålligt starka, friska, lönsamma och attraktiva företagen. Och min erfarenhet är att det alltid går att sätta siffror även på de mjuka värdena - nödvändigt för att ägarna och ledningen ska prioritera frågan!

Lönande ledarskap märks i bokslutet. Och ledarutveckling handlar om personlig utveckling – att som ledare bli medveten om sin betydelse för verksamhetens olika delar, och att vara beredd att förändra sig själv, inte bara "alla andra", som ett nödvändigt och lönande led i förändringsprocessen.

Vad skiljer ditt företag från morgondagens Google?

Lönande Ledarskap: www.facebook.com/lonandeledarskap/
IEC: www.lnu.se/iec/

Inga kommentarer: