2016-05-01

"Har du någon kurs mot fiffel, inkompetens och lögner?"

En bekants bekant ställde nyligen denna fråga till mig på Facebook. Först log jag, tog det mest som ett skämt, men sedan började jag fundera, och insåg hur mycket allvar det skulle kunna ligga bakom en sådan fråga. Och mitt svar blev "Ja, faktiskt!"

Här kanske vän av ordning invänder att det väl inte går att utbilda folk till att inte fiffla, vara inkompetenta och ljuga, Och visst, de som fifflar och ljuger behöver förstås vilja sluta.

Min erfarenhet är dock att fiffel och lögner ofta används för att dölja inkompetens. Eller rättare sagt, för att dölja egna tillkortakommanden. Om jag som chef tror att mitt uppdrag är att alltid veta bäst, tänka snabbast, vara starkast - då är risken stor att jag kommer att känna mig inkompetent ganska månger gånger genom åren. Och då kan fiffel och lögner bli en strategi för att slippa bli avslöjad.

Frågan är alltså hur en kurs mot fiffel, inkompetens och lögner skulle kunna se ut.

Tänk om din chefsroll kunde utgå från en annan syn på ledarskap, där din uppgift är att lyfta andra, inte att själv behöva glänsa starkast. Ett ledarskap där det är självklart, inte ett tecken på svaghet, att be medarbetarna om hjälp i sådana frågor där de är de främsta experterna eller har de snabbaste hjärnorna. Skulle en sådan ledare någonsin ha anledning att fiffla eller ljuga - trots att den inte har något att dölja?

Detta är vad jag arbetar med, och erbjuder. Friskt hållbart ledarskap, helt enkelt.

Inga kommentarer: