2016-06-27

Behovs360 med Open Space gjorde konsulten överflödig

Konsultrollen innebär ofta förväntningar på att komma in som expert, tala om vad som är bästa lösning och leverera underlaget som styrker rekommendationen. Tyvärr innebär det inte helt sällan att organisationens egen kunskap och erfarenhet tappas bort längs vägen. Därför är det extra roligt när kunden slutför processen själva.För en tid sedan kontaktade ett logistikföretag mig för hjälp med utveckling av ny IT-strategi. De behövde ett bollplank i arbetet och tyckte att min bakgrund verkade stämma bra.


Vid vårt första möte bad jag om att få inleda processen med Open Space-workshopar med ledningsgrupp och verksamhetsrepresentanter. I denna typ av uppdrag, där det handlar om att utveckla både strategi och handlingsplan som faktiskt uppfyller behov hos både ledning, verksamhet och kunder, blir rollen för Open Space att fungera som en Behovs360 - ett tillfälle då behov från alla håll samlas till en gemensam aggregerad bild.

Efter workshoparna skickade jag som vanligt över dokumentationen från övningarna, inklusive videoinspelningar av presentationerna från de olika passen. Sedan hörde jag inte något från dem på ett tag så jag mejlade för att höra hur det gick. Uppdragsgivaren var (glädjande och förväntat) nöjd och tyckte att de fått in mycket och bra input till strategiarbetet.

Han tyckte dessutom (inte riktigt lika vanligt) att de hade tillräckligt med underlag för att kunna fortsätta arbetet utan konsulthjälp. En lyckad leverans!

Inga kommentarer: