2008-10-19

Ledarskap

NYLIGEN HÖLL JAG en ledarskapsutvecklingsdag för politiker. Hur lär man ut ledarskap? Jag tror inte att det går att lära ut - egentligen. Däremot går det att lotsa människor i deras egen utvecklingsprocess - att hjälpa dem att se vilka hinder som behöver mötas, vilka omedvetna förväntningar och föreställningar som styr dem.

Vi hade en bra dag. Insikter om att ledarskap kommer inifrån, inte genom kunskapsinhämtning. Ifrågasättande av egna sanningar. Förståelse för att "misslyckas" inte betyder "misslyckad".

Ledarskap är nog något av det mest spännade som finns.

Inga kommentarer: