2008-11-02

IT-branschen: Ruggigt! Bedrövligt! Uruselt!

Jag skäms för den bransch som jag på olika sätt verkat i under 25 år. Det har inte hänt speciellt mycket i form av mognad sedan 80-talet.

NÄR JAG STARTADE mitt första företag 1983 - ett "dataföretag", som det hette på den tiden - var det allmänt känt att denna unga och omogna bransch drogs med barnsjukdomar som bristande professionalism, prylfixering, teknikfokus, avsaknad av långsiktighet, dålig affärsmässighet, usel dokumentation, socialt underutvecklade specialister... mm, listan skulle kunna fortsätta. Och vi brottades med att komma till rätta med alla bekymren, medvetna om att vi levde och verkade i en "ung" bransch.

Nu är det 25 år senare, och vad har hänt?

Jag har de senaste åren haft uppdrag där jag suttit på andra sidan bordet, som kravställare och beställare av IT-företags produkter, tjänster och lösningar. Det har inte varit, och är fortfarande inte, en munter upplevelse. Jag möter

  • "konsulter" som labbar tills det verkar fungera och sedan går hem

  • dokumentation som är närmast skrattretande i sin brist på reellt innehåll

  • SLA-brott som förklaras med "jag hade för mycket att göra"

  • säljare som inte har en aning om vad dom säljer

  • logistikrutiner som är så dåliga att felleveranser inträffar utan att någon hade en aning om det, och där leverantören ber kunden att reda ut vad det var som egentligen levererades

  • leverantörer som debiterar konsulttid för att hantera felanmälan på systemlösningar som kraschar direkt efter leverans

Även denna lista skulle kunna fortsätta.

Visst, tekniken har utvecklats, och utvecklingsverktygen likaså, men inte mentaliteten, inte kundförståelsen, inte nyttotänkandet. Där trängs flosklerna på bullshit bingo-kartan. "Kunden i centrum", "effektivisering", "sänkt ROI" och så vidare, och så vidare.

Eftersom många accepterar att det är så här, och väljer att vara "förstående", lär sig leverantörerna att det går att komma undan med en undermålig leverans. Jag som lever i bägge världarna ser bägge sidorna av detta, ser det skadliga i att inte kräva ansvar och professionalism.

Vid dagens slut handlar det om att vi får de leverantörer vi förtjänar.

Jag hoppas att vi blir allt fler som säger ifrån. Vi gör både oss själva och branschen en otjänst genom att tillåta deras brister.

2 kommentarer:

Thomas Reinhag sa...

Som leverantör känner jag igen hur det kan vara. (inte från mitt företag, men andra;-).
En spontan och kanske inte helt vetenskaplig reaktion från mig varför det är på detta sättet är; De teknikområden som det handlar om när en programvara skall fungera är många. Det är servrar, web, databas m.m. Det är routrar, bryggor, brandväggar. Det är servrar hos kunden, klienter hos kunden, det är programvaror, insticksprogramvaror osv. Alla dessa områden kan skaffas från ett antal olika leverantörer.
Dessutom har företaget där grejorna ska fungera policys som gör att man valt ut vad som får installeras i just deras miljö.
Det kanske handlar om 20 upphöjt till 20 varianter på hur en enkel applikation kan fungera hos en stackars användare.
Han/hon fattar inte vilket teknikmonster som liger bakom den enkla applikation som finns på bildskärmen framför henne/honom.
När man sedan betänker att det bakom varje enskild av dessa 20 upphöjt till 20 varianter finns en klurig uppfinnare som bara testar på ett antal varianter, så förstår ett barn att detta kan bli problem.

Lars Hornborg sa...

Absolut. Och bristande dokumentation, framgmenterad kunskap samt ogenomtänkta lösningar från teknikleverantörerna gör det inte enklare varken för dig eller din kunds användare.