2008-12-06

Medvetet ledarskap

Hur stor betydelse har ledarskapet för ett företags arbetsklimat, lönsamhet, utveckling och överlevnadsförmåga? Hur mycket påverkas organisationen, affärerna och kreativiteten av ledarens förmåga att fatta rätt beslut istället för beslut som baseras på rädsla?

HANDEN PÅ HJÄRTAT, hur känns det inuti dig precis innan du skall till att fatta ett viktigt eller besvärligt beslut? Pirrigt? Ängsligt? Nervöst?

Kanske rentav rädsla?

De flesta - om inte alla - människor bär på rädslor av olika slag. Rädd för att bli avslöjad (tänk om dom märker min inkompetens!), rädd för att bli underkänd (dom kanske inte tycker om mig!), rädd för att misslyckas (jag får inte misslyckas, för då är jag ju misslyckad!). För många av oss är rädslan inte något som finns i vårt medvetande, utan den driver oss omedvetet till att fatta beslut som säkerställer att våra rädslor inte besannas. Detta omedvetna ledarskap är snarare regel än undantag och inte särskilt förvånande i en kultur där det är viktigt med lugn, trygghet och tillhörighet.

Så vad skulle vara annorlunda om rädsla inte fick fortsätta spela sin gamla invanda roll i beslutsfattandet?

Skulle ägaren till det lilla småländska företaget som inte tagit stryk i lågkonjunkturen våga genomföra planerade investeringar trots att media och omvärlden skriker jämmer och elände? Skulle magkänslan få väga tyngre än rädslan för att anses oansvarig?

Skulle arbetsgivaren som anställt en dålig mellanchef våga se verkligheten som den är och vidta nödvändiga åtgärder omedelbart, istället för att hoppas att det skall gå över?

Skulle förändringsprojekt kunna genomföras med förtroende för varandra istället för skepsis och misstro, trots risken att betraktas som naiv och godtrogen?

Skulle visionerna som du bär på innerst inne, som du inte vågat ta dig an och förverkliga, äntligen få utvecklas och bli verklighet på det sätt de förtjänar?

Hur skulle ditt ledarskap och ditt beslutsfattande förändras om du kunde leda utan att styras av rädsla? På vilket sätt skulle det påverka ekonomin, frisknärvaron, trivseln och utvecklingen i ditt företag?

Medvetet ledarskap börjar hos dig. Läs mera här eller hör av dig om du vill prata vidare!

1 kommentar:

Markus UGL-kurser.se sa...

Intressant inlägg om medvetet ledarskap. Jag tänker när jag läser på de gamla Star Wars filmerna, där man talade om den mörka sidan.
Oavsett om man gillar dessa filmer eller inte så tycker jag det är ett intressant perspektiv då de där hävdar att vägen till den mörka sidan börjar med rädsla, som sedan i flera steg leder via hat till den så kallade mörka sidan.
Jag tror att det verkligen är en viktig aspekt av ledarskapet att då kunna fatta medvetna beslut som hjälper oss att stärka de ljusa krafterna i organisationer, entrepenörskap och samhället.
/M